Splitsingsreglement

Splitsingsreglement

Home » Woordenboek » Splitsingsreglement
8.5

Wat is het splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte. Hierin staan afspraken tussen eigenaren van appartementsrechten. De gezamenlijke appartementseigenaren hebben bepaalde rechten en plichten gebaseerd op dit splitsingsreglement. Bijvoorbeeld over de kostenverdeling van onderhoud, of afspraken over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik. In het reglement kun je de afspraken in de splitsingsakte verder uitwerken en op maat maken.

Ondertekenen

Ook wordt met de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaars VvE opgericht. Als een appartementseigenaar het splitsingsreglement niet naleeft kan de VvE daartegen optreden.

Daarnaast kun je nog specifiekere regels schriftelijk vastleggen in een huishoudelijk reglement. Dit is niet verplicht. Een splitsingsakte en splitsingsreglement zijn dat wel.

  • Het meervoud van splitsingsreglement is splitsingsreglementen

Lees meer over Splitsingsreglement op Wikipedia

.