Boedelverdeling

Boedelverdeling

Home » Woordenboek » Boedelverdeling
8.5

Betekenis Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk

Boedelverdeling bij nalatenschap

Ook vindt er een boedelverdeling  plaats bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat betekent niets meer dan dat je de nalatenschap (de boedel) moet verdelen over de erfgenamen van de erflater. Hoe de verdeling moet plaatsvinden kan de erflater vastleggen in een testament. Als de erflater geen testament heeft gemaakt, geldt de wettelijke boedelverdeling.

  -   Het meervoud van Boedelverdeling is boedelverdelingen

Lees meer over Boedelverdeling op Wikipedia