Boedelverdeling

Boedelverdeling

Home » Woordenboek » Boedelverdeling
8.6

Wat is een boedelverdeling?

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk.

Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling van een nalatenschap. Je moet dan de nalatenschap (de boedel) verdelen over de erfgenamen van de erflater. Hoe de verdeling moet plaatsvinden kan de erflater vastleggen in een testament. Als de erflater geen testament heeft gemaakt, geldt de wettelijke boedelverdeling.

  • Het meervoud van boedelverdeling is boedelverdelingen

Lees meer over Boedelverdeling op Wikipedia