Boedelverdeling

Boedelverdeling

Home » Woordenboek » Boedelverdeling
8.5

Betekenis Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De boedelverdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Wordt er ook onroerend goed verdeeld dan is een Akte van verdeling noodzakelijk

Boedelverdeling bij nalatenschap

Ook vindt er een boedelverdeling  plaats bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat betekent niets meer dan dat de nalatenschap (de boedel) wordt verdeeld over de erfgenamen van de erflater. Hoe de boedelverdeling moet plaatsvinden kan door de erflater worden vastgelegd in een testament. Als de erflater geen testament heeft gemaakt, geldt de wettelijke boedelverdeling.

Lees meer over de boedelverdeling op Wikipedia.

  -   Meervoud van Boedelverdeling: boedelverdelingen