Forumkeuze

Forumkeuze

Home » Woordenboek » Forumkeuze
8.4

Betekenis Forumkeuze

De forumkeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin partijen vastleggen bij welke rechter zij geschillen laten behandelen die mogelijk tussen hen kunnen ontstaan. Deze afspraak kan bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden, statuten of een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen.
Het voordeel van een forumkeuze is dat hierdoor partijen weten bij welke rechter zij een gerechtelijke procedure moeten starten en kunnen verwachten. Zie ook rechtskeuze.

  -   Het meervoud van Forumkeuze is forumkeuzes