Parate executie

Parate executie

Home » Woordenboek » Parate executie
8.6

Wat is een parate executie?

Te koop

Parate executie is het uitoefenen van een pandrecht of hypotheekrecht. Dit is een zekerheidsrecht. Als jij je verplichtingen niet nakomt kan de pandhouder of hypotheekhouder overgaan tot parate executie. De pandgever of hypotheekgever moet wel eerst in verzuim zijn met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand of hypotheek tot waarborg strekt. Bijvoorbeeld als de pand- of hypotheekgever niet (tijdig) rente betaalt of de schuld aan de pandhouder of hypotheekhouder aflost.

De pandhouder of hypotheekhouder verkoopt de verpande of verhypothekeerde zaak. Hij of zij mag dan aanspraak maken op de verkoopopbrengst. Met de opbrengst wordt de schuld afgelost.

Voor het uitoefenen van parate executie is niet eerst een voorafgaande uitspraak van de rechter en beslaglegging nodig.

  • Het meervoud van parate executie is parate executies

Lees meer over Parate executie op Wikipedia

.