Kettingbeding

Kettingbeding

Home » Woordenboek » Kettingbeding
8.6

Wat is het kettingbeding?

Handen schudden

Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je het beding niet doorgeeft dan moet je een boete betalen aan degene die jou dat beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat namelijk meestal een boetebeding.

Voorbeeld kettingbeding

Een voorbeeld van een kettingbeding is de afspraak in een leveringsakte dat de tuin niet mag worden bebouwd. Die afspraak moet je ook opleggen aan de opvolgende eigenaar.

Denk bijvoorbeeld ook aan het geval dat je een bedrijfspand koopt. Bij die koop geldt een verbod om een bepaald soort bedrijf daarin te vestigen. Dat verbod moet je dan ook opleggen als je het bedrijfspand verkoopt aan een ander.

Kettingbedingen kunnen in allerlei aktes worden opgenomen. Denk aan een koopakte, hypotheekakte en erfpachtakte. Je vestigt een dergelijk recht altijd bij de notaris.

  • Het meervoud van kettingbeding is kettingbedingen