Boetebeding

Boetebeding

Home » Woordenboek » Boetebeding
8.5

Wat is het boetebeding?

Een boetebeding is een beding in een contract of akte. De boete is verschuldigd als de andere partij zich niet aan de afspraak houdt. Hiermee staat er op voorhand een straf op het niet nakomen van een bepaald deel van de overeenkomst. Vaak is de boete ook direct opeisbaar en hoeft de eiser niet eerst naar de rechter.

Het staat partijen vrij om alles af te spreken, de zogeheten contractvrijheid. Daarom staat het ook vrij om een boete af te spreken. Dat is anders als die boete overduidelijk onredelijk is.

  • Het meervoud van boetebeding is boetebedingen