Deelneming

Deelneming

Home » Woordenboek » Deelneming
8.5

Wat is een deelneming?

De deelneming is het hebben van een belang of aandelen in een BV of besloten vennootschap. Er is sprake van een deelneming als een rechtspersoon op een duurzame manier kapitaal verschaft aan een andere rechtspersoon.

Financiële informatie

Zo heeft een moedermaatschappij een deelneming in een dochtermaatschappij, omdat de moedermaatschappij aandelen van de dochtermaatschappij heeft. Het bezit van de onderneming valt in de activa van de moedermaatschappij. Op de balans van de moedermaatschappij moet dan namelijk apart de deelnemingen worden vermeld als activapost. Je bent verplicht het resultaat van de onderliggende ondernemingen op de winst- en verliesrekening te vermelden.

Wanneer deelneming

De wet geeft aan dat men uitgaat van een deelneming  als een rechtspersoon minstens 20% van het geplaatst kapitaal van een andere rechtspersoon verschaft. Maar er is volgens de Belastingdienst al sprake van als een rechtspersoon voor minstens 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een andere rechtspersoon is.

Vennootschapsbelasting

Dit begrip is ook van belang voor de vennootschapsbelasting (VPB). Een moedermaatschappij kan namelijk gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling.

  • Het meervoud van deelneming is deelnemingen

Lees meer over Deelneming op Belastingdienst