Verjaringstermijn

Verjaringstermijn

Home » Woordenboek » Verjaringstermijn
8.5

Wat is een verjaringstermijn?

kalender

Is er sprake van een verjaringstermijn, dan is je recht om een vordering op te eisen, komen te vervallen. Je hebt verschillende verjaringstermijnen. Een vonnis verjaart bijvoorbeeld pas na 20 jaar. Maar een consumentenkoop al na 2 jaar.

Er zijn ook bijzondere verjaringstermijnen, zoals bijvoorbeeld in het ontslagrecht. Kijk dus altijd goed na welke verjaringstermijn van toepassing is. Heb je in een notariële akte een vordering laten vastleggen, dan verjaart deze 5 jaar na de datum waarop deze vordering opeisbaar is.

  • Het meervoud van verjaringstermijn is verjaringstermijnen