Betekenis Kadastrale kaart

kadasterDe kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel. Het geeft dus aan hoe een stuk grond staat geregistreerd in het kadaster. Op de kaart staan niet de afmetingen van het perceel. Wel staan er de kadastrale grenzen, perceelnummers, straatnamen en huisnummers op.

Let wel op dat door verjaring de werkelijke eigendomssituatie anders kan zijn.

De kadastrale kaart kan je opvragen bij het kadaster.

  -   Meervoud van Kadastrale kaart: kadastrale kaarten

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Verkrijgende verjaring aanvragen
Verkrijgende verjaring aanvragen