Kadastrale grens

Kadastrale grens

Home » Woordenboek » Kadastrale grens
8.6

Wat is een kadastrale grens?

kadaster

De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen.

Door verjaring kan de kadastrale grens die op de kadastrale kaart staat afwijken van de daadwerkelijke erfgrens. Als je meent dat door verjaring de kadastrale erfgrens is veranderd, kan je bij de notaris een akte van verjaring laten opmaken en inschrijven in het kadaster.

  • Het meervoud van kadastrale grens is kadastrale grenzen