Kerkgenootschap

Kerkgenootschap

Home » Woordenboek » Kerkgenootschap
8.6

Wat is het kerkgenootschap?

Kerk in Amsterdam

Het kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een dergelijke geloofsgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan.

Als rechtspersoon kan men overeenkomsten sluiten en eigenaar van goederen zijn, zoals een (kerk)gebouw of een moskee. Op grond van de Wet op de Lijkbezorging heeft een kerkgenootschap het recht om een begraafplaats te hebben.

Lees het uitgebreide artikel over kerkgenootschappen en hoe je ze moet oprichten op de site.

  • Het meervoud van kerkgenootschap is kerkgenootschappen

De formele regeling hiervoor vind je in Artikel 2. lid 2 Boek 2 BW.

Lees meer over Kerkgenootschap op Wikipedia

.