Wet op de Lijkbezorging

Wet op de Lijkbezorging

Home » Woordenboek » Wet op de Lijkbezorging
8.5

Wat is een Wet op de Lijkbezorging?

Uitvaart

De Wet op de Lijkbezorging regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. Bijvoorbeeld wanneer en onder welke voorwaarden iemand mag worden begraven of gecremeerd (en wie daar toestemming voor moet geven). Dit is ook in het belang van de nabestaanden van de overledene, omdat de wet duidelijke regels geeft over deze gevoelige onderwerpen.

Enkele andere onderwerpen die de wet regelt zijn:

  • Grafrechten
  • Regels over gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen
  • Het recht op, bewaring en verstrooiing van de as
  • Kosten voor de begrafenis of uitvaart

Ook maakt de wet het mogelijk om in een levenstestament of andere (notariële) akte uitvaartwensen vast te leggen. De wet schrijft voor dat de wensen van de overledene moeten worden nageleefd, maar geeft verder geen regeling over het toezicht op de naleving of het afdwingen van deze wensen. Het is dan ook aan de nabestaanden of zij de uitvaartwensen willen respecteren.

De wet kan je raadplegen op de website van de Overheid


    Lees meer over Wet op de Lijkbezorging op Wikipedia