Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst

Home » Woordenboek » Gebruiksovereenkomst
8.5

Wat is een gebruiksovereenkomst?

Brief

De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar, waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst genoemd.

Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert meestal een boete en opzegging van de gebruiksovereenkomst op.

Door een gebruiksovereenkomst treedt de verjaringstermijn niet in, omdat je als grondgebruiker dan niet de bezitter van de grond bent. De grondgebruiker erkent dan namelijk dat de grondeigenaar de eigendom heeft van de grond. Je houdt of gebruikt dan de grond. Dat is anders als je de gebruiksovereenkomst niet tekent en de grond alsnog in bezit neemt.

  • Het meervoud van gebruiksovereenkomst is gebruiksovereenkomsten

Lees meer over Gebruiksovereenkomst op Wikipedia