Inferieure erfstelling

Inferieure erfstelling

Home » Woordenboek » Inferieure erfstelling
8.5

Betekenis Inferieure erfstelling

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last, bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.
Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van goederen van de nalatenschap.

In die gevallen kan de legitimaris de nalatenschap verwerpen zonder dat de waarde van de erfstelling op zijn legitieme portie wordt verminderd. Met deze lastige wettelijke omschrijving wordt bedoeld dat de legitimaris geen genoegen hoeft te nemen met allerlei vervelende voorwaarden die door de erflater aan de erfstelling worden verbonden. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor het zijn van erfgenaam.

Als er geen sprake is van een inferieure erfstelling dan geldt namelijk dat hetgeen de legitimaris als erfgenaam kon verkrijgen wordt verminderd op zijn legitieme portie.

  -   Meervoud van Inferieure erfstelling: inferieure erfstellingen