Inferieure erfstelling

Inferieure erfstelling

Home » Woordenboek » Inferieure erfstelling
8.6

Wat is een inferieure erfstelling?

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last. Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.
Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van goederen van de nalatenschap.

In die gevallen kan de legitimaris de nalatenschap verwerpen zonder dat hij daarmee de waarde van de erfstelling op zijn legitieme portie vermindert. Deze lastige wettelijke omschrijving betekent dat de legitimaris geen genoegen hoeft te nemen met allerlei vervelende voorwaarden die de erflater aan de erfstelling verbindt. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor het zijn van erfgenaam.

  • Het meervoud van inferieure erfstelling is inferieure erfstellingen