Boedeldossier

Boedeldossier

Home » Woordenboek » Boedeldossier
8.5

Betekenis Boedeldossier

Het boedeldossier is het dossier dat de boedelnotaris bijhoudt bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook wel notarieel dossier. De notaris is bij het uitvoeren van opdrachten wettelijk verplicht om relevante gegevens te bewaren in een (boedel)dossier. Zie ook Notariswet.

In het boedeldossier zitten bijvoorbeeld vertrouwelijke brieven en e-mails, boedelvolmachten en erfbelastingaangiftes. Daarom mag een notaris anderen niet zomaar inzage geven in het boedeldossier. De tuchtrechter heeft bepaald dat een notaris een deelgenoot (erfgenaam) in een boedel geen inzage mag geven van vertrouwelijke documenten over mede-deelgenoten.

De notaris gaat zorgvuldig om met het verlenen van inzage of uittreksels. Dit is verplicht op grond van het ambtsgeheim.

  -   Het meervoud van Boedeldossier is boedeldossiers