Opengevallen nalatenschap

Opengevallen nalatenschap

Home » Woordenboek » Opengevallen nalatenschap
8.4

Betekenis Opengevallen nalatenschap

De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister.

  -   Het meervoud van Opengevallen nalatenschap is opengevallen nalatenschappen

Lees meer over Opengevallen nalatenschap op Wikipedia