Turboliquidatie

Turboliquidatie

Home » Woordenboek » Turboliquidatie
8.6

Wat is een turboliquidatie?

Brief

Een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te ontbinden. Dat kan alleen als de rechtspersoon geen bekende schulden meer heeft.

De algemene vergadering neemt het besluit tot ontbinding. Door dit besluit houdt de onderneming op te bestaan. De ontbinding moet daarna nog worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Turboliquidatie kan de organisatie zelf, dus zonder hulp van een notaris of andere adviseur. Naast het nemen van een besluit moeten er ook bepaalde stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dat gaat om de volgende documenten:

  • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waar in de rechtspersoon is ontbonden;
  • De jaarrekeningen over voorafgaande boekjaren, voor zover deze nog niet openbaar zijn gemaakt;
  • Een beschrijving van:
    • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding;
    • de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; en
    • de redenen waarom een schuldeiser geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven.

Dit moet op grond van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Blijkt er achteraf dat er toch schulden aanwezig zijn? Dan kan een belanghebbende de rechtbank verzoeken de rechtspersoon te doen herleven. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend in het kader van het vereffenen van die schulden.

  • Het meervoud van turboliquidatie is turboliquidaties

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over Turboliquidatie op Wikipedia

.