Balanstest

Balanstest

Home » Woordenboek » Balanstest
8.6

Wat is een balanstest?

De balanstest houdt in dat een Besloten Vennootschap alleen dividend of winst kan uitkeren aan de aandeelhouders als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves.

Brief

Een BV kan zelf de grondslag bepalen of er voldoende ruimte is voor een dividenduitkering. De financiële positie van de BV op het moment van de uitkering is bepalend. Maar het ligt voor de hand dat je de balanstest doet aan de hand van een tussentijdse vermogensopstelling.

Bij de BV geldt sinds de invoering van de Flex BV een minder strenge balanstest dan bij de NV. De NV mag alleen dividend uitkeren als er vrije reserves zijn. In de praktijk wordt de test bij de BV daarom vaak de beperkte balanstest genoemd.

  • Het meervoud van balanstest is balanstesten

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 2:216 lid 1 Burgerlijk Wetboek.