Gemeenschap

Gemeenschap

Home » Woordenboek » Gemeenschap
8.6

Wat is een gemeenschap?

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig dat beide deelgenoten meewerken.

De gemeenschap van goederen, bij een huwelijk en in de nalatenschap zijn gemeenschappen. Hiervoor gelden aparte regels. Bijvoorbeeld, bij een nalatenschap is de executeur of vereffenaar bevoegd om over de nalatenschap te beschikken.

  • Het meervoud van gemeenschap is gemeenschappen

Lees meer over Gemeenschap op Wikipedia