Gemeenschap

Gemeenschap

Home » Woordenboek » Gemeenschap
8.5

Betekenis Gemeenschap

Met de gemeenschap wordt bedoeld het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). De deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed en mogen zelfstandig over hun aandeel in het goed beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto kopen of een maatschap. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is medewerking van beide deelgenoten nodig.

De gemeenschap van goederen, bij een huwelijk en de nalatenschap zijn gemeenschappen. Hiervoor gelden aparte regels. Zo zijn bij een nalatenschap de executeur of vereffenaar bevoegd om over de nalatenschap te beschikken.

Lees meer over de gemeenschap op Wikipedia.

  -   Meervoud van Gemeenschap: gemeenschappen