Rechtssysteem

Rechtssysteem

Home » Woordenboek » Rechtssysteem
8.6

Wat is het rechtssysteem?

Rechtssysteem

Het rechtssysteem is de verzameling van regels (afkomstig van de overheid) die samen het recht in een land bepalen. Zie ook Nederlands recht.

De rechtspraak speelt een belangrijke rol in het rechtssysteem. De rechtspraak in Nederland is verdeeld in drie overheidsinstanties, waaronder de rechtbank.

De notaris behoort ook het rechtssysteem, omdat hij aktes kan opstellen die rechten en plichten kunnen scheppen. Zijn werkterrein is het Burgerlijk Recht dat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

  • Het meervoud van rechtssysteem is rechtssystemen

Lees meer over Rechtssysteem op Wikipedia

.