Certificaat van een aandeel

Certificaat van een aandeel

Home » Woordenboek » Certificaat van een aandeel
8.5

Wat is een certificaat van een aandeel?

Een certificaat van een aandeel is vergelijkbaar met een aandeel. Het certificaat heeft in afwijking van het aandeel geen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Het certificaat geeft wel recht op winstdeling in de vorm van dividend.
De economische eigendom is afgezonderd van de juridische eigendom van de BV of NV. Certificaten zijn uitgegeven door een andere rechtspersoon, meestal een Stichting, een zogeheten STAK. De eigenaar van een certificaat noem je certificaathouder (vergelijkbaar met het woord aandeelhouder).

  • De afkorting van certificaat van een aandeel is Certificaten van aandeel