Betekenis Vrijheid van godsdienst

GrondwetDe vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. Je mag dan zelf bepalen wat het doel is van de rechtspersoon.

De rechter kan in sommige gevallen op verzoek van het Openbaar Ministerie een kerkgenootschap of andere rechtspersoon verbieden en ontbinden. Bijvoorbeeld wegens strafbare of andere activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde (normen in de maatschappij).

Lees meer over de vrijheid van godsdienst op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op