Studieschenking

Studieschenking

Home » Woordenboek » Studieschenking
8.6

Wat is een studieschenking?

Logo BelastingdienstDe studieschenking is de vrijgestelde schenking die een kind tussen de 18 en 40 jaar ontvangt van zijn of haar ouders voor de bekostiging van een studie of opleiding. Welk bedrag er mag worden geschonken wordt jaarlijks vastgesteld. Het ligt rond de € 50.000 eenmalig. Daarboven wordt er schenkbelasting geheven. Dat bedrag geldt voor de ouders gezamenlijk. De studieschenking mag niet worden gebruikt om een studieschuld af te lossen die al was aangegaan voordat de schenking was gedaan.

Om belastingvrij te kunnen schenken gelden een paar voorwaarden:

  • De studie of opleiding moet minstens € 20.000 per jaar kosten (exclusief kosten voor levensonderhoud, zoals huisvestingskosten)
  • Er moet door de ouder en het kind kunnen worden bewezen dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor de studie. Dat kan bijvoorbeeld door het bewaren van schriftelijke bewijzen, zoals bonnetjes.
  • De schenking moet via een notariële akte In de akte staat dan beschreven voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld. Daarnaast moeten de verwachte kosten ook worden vermeld.
  • De akte moet een zogenaamde ontbindende voorwaarde bevatten. Dat houdt in dat de schenking ongedaan wordt gemaakt als de studieschenking niet binnen twee jaar na de schenking aan de studie of opleiding is besteed.
  • Het meervoud van studieschenking is studieschenkingen

Lees meer over Studieschenking op Belastingdienst