Concern

Concern

Home » Woordenboek » Concern
8.6

Wat is het concern?

concern holding werkmaatschappij

Het concern is een groep ondernemingen, meestal bestaande uit één onderneming bovenaan. Deze noemen we de holding. Onder de holding hangen vervolgens een of meer werkmaatschappijen. Een concern is een samenhangend geheel van ondernemingen.

De onderlinge verhoudingen tussen de werkmaatschappijen lopen via overeenkomsten. Een concern kan makkelijker binnen de groep van ondernemingen kosten en opbrengsten toedelen. Hierdoor zijn fiscale voordelen te behalen. Dat is zeker het geval bij internationale concerns die gevestigd zijn in verschillende landen en dus in fiscale regimes.

  • Het meervoud van concern is concerns

Lees meer over Concern op Wikipedia

.