Minimum startkapitaal

Minimum startkapitaal

Home » Woordenboek » Minimum startkapitaal
8.6

Wat is het minimum startkapitaal?

geld

Het minimum startkapitaal is het kapitaal dat wettelijk is vereist voor het oprichten van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het bedrag moet je storten in de NV of BV (gestort kapitaal).

Het minimum voor een NV moet minstens € 45.000 zijn. Uit de statuten moet blijken dat de NV aan die minimumeisen voldoet. Als dat niet zo is kan de rechter de rechtspersoon rechtspersoon ontbinden.

Voor een BV is een minimum startkapitaal van € 0,01 voldoende voor het oprichten. Dat was vroeger anders.