Betekenis Minimum startkapitaal

Het minimum startkapitaal is het kapitaal dat wettelijk is vereist voor het oprichten van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het bedrag moet worden gestort in de NV of BV (gestort kapitaal).

Het minimum startkapitaal van een NV moet minstens € 45.000 zijn. Uit de statuten moet blijken dat aan de minimumeisen is voldaan. Als hier niet aan is voldaan dan kan de rechtspersoon worden ontbonden door de rechter.

Voor een BV is een minimum startkapitaal van € 0,01 voldoende voor het oprichten. Dat was vroeger anders.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op