Administratievoorwaarden (STAK)

Administratievoorwaarden (STAK)

Home » Woordenboek » Administratievoorwaarden (STAK)
8.6

Wat is een administratievoorwaarden (STAK)?

De administratievoorwaarden zijn de regels die gaan over de verhouding tussen een Stichting Administratiekantoor (STAK) en de certificaathouder. Het is dus eigenlijk niet meer dan een overeenkomst tussen de STAK en de certificaathouders.

Inhoud administratievoorwaarden

Het belangrijkste wat hierin staat geregeld is de verplichting van de STAK om de winst door te geven aan de certificaathouders. De wet geeft niet aan wat er in deze regeling moet staan. Meestal staan er ook regels in over de verdeling van de kosten van de certificering en over wijzigingen of het einde van de certificering.

Administratievoorwaarden opstellen

Administratievoorwaarden hoeven niet door of via de notaris te worden opgesteld. Die kunnen namelijk ook onderhands zijn.  Het is belangrijk om de regeling in ieder geval wel zo duidelijk mogelijk en schriftelijk vast te leggen. In de praktijk is het gebruikelijk om de administratievoorwaarden direct bij de oprichting van de STAK te maken..

Administratievoorwaarden en statuten

Verwar deze interne voorwaarden niet met de statuten van de STAK. De statuten zijn de interne regels van de STAK, bijvoorbeeld over het bestuur van de STAK. Deze regeling gaat alleen over de rechten en plichten bij de certificering.