Betekenis Toegevoegd notaris

De toegevoegd notaris is de kandidaat-notaris die onder verantwoordelijkheid en toezicht van een andere notaris notariële werkzaamheden uitvoert. Zo is de toegevoegd notaris bevoegd om notariële aktes te maken.

Als de notaris een akte niet kan passeren wegens afwezigheid, verhindering of ziekte dan is de toegevoegd notaris bevoegd om namens de notaris de akte te ondertekenen. Dit heet waarneming. De aktes die de toegevoegd notaris passeert worden opgenomen in het protocol van de notaris onder wiens verantwoordelijkheid de toegevoegd notaris werkt.

  -   Meervoud van Toegevoegd notaris: toegevoegd notarissen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?