Toegevoegd notaris

Toegevoegd notaris

Home » Woordenboek » Toegevoegd notaris
8.6

Wat is een toegevoegd notaris?

De toegevoegd notaris is de kandidaat-notaris die onder verantwoordelijkheid en toezicht van een andere notaris notariële werkzaamheden uitvoert. Zo is de toegevoegd notaris bevoegd om notariële aktes te maken.
Als de notaris een akte niet kan passeren wegens afwezigheid, verhindering of ziekte dan is de toegevoegd notaris bevoegd om namens de notaris de akte te ondertekenen. Dit heet waarneming. De aktes die de deze notaris passeert worden opgenomen in het protocol van de notaris onder wiens verantwoordelijkheid de toegevoegd notaris werkt.
De toegevoegd notaris is dus eigenlijk juridisch gezien hetzelfde als een notaris. Alleen is zij geen ondernemer, maar in dienst bij een andere notaris.

  • Het meervoud van toegevoegd notaris is toegevoegd notarissen