Verklaring voor recht

Verklaring voor recht

Home » Woordenboek » Verklaring voor recht
8.6

Wat is een verklaring voor recht?

De verklaring voor recht is de uitspraak waarbij de rechter verklaart dat je een bepaald recht hebt. Ook wel een declaratoir vonnis. Met andere woorden stelt de rechter hiermee de (rechts)verhouding of rechten en plichten tussen partijen vast. Bijvoorbeeld een uitspraak waarin de rechter vaststelt dat je eigenaar bent van een zaak. Of als de rechter verklaart dat een overeenkomst ongeldig of ontbonden is.

Als er onenigheid of onzekerheid bestaat over de rechten en plichten van betrokkenen in een bepaalde situatie, dan kan een verklaring voor recht duidelijkheid bieden. Voor het kunnen vorderen van een verklaring voor recht moet je een redelijk belang hebben.

Een verklaring voor recht moet niet worden verward met een verklaring voor erfrecht. Die laatste verklaring wordt niet door een rechter gegeven, maar door de notaris.

  • Het meervoud van verklaring voor recht is verklaringen voor recht