Betekenis Vrij op naam

Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de woning vrij op naam wordt gekocht.

De meeste woningen die op deze manier worden aangeboden zijn nieuwbouwwoningen. Ook niet-nieuwbouwwoningen kunnen vrij op naam te koop worden gezet. Dan neemt de verkoper bepaalde kosten voor zijn rekening. Het tegenovergestelde is ‘kosten koper’.

Lees meer over vrij op naam op Wikipedia.

  -   Afkorting van Vrij op naam: v.o.n.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Regel je transportakte