Tarief executeurs benoemen in twee akten

Home » Producten en tarieven » Tarief executeurs benoemen in twee akten
8.6

Tarief executeurs benoemen in twee akten

Wat kost om een executeursbenoeming te doen in twee akten?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

  • de aktes opmaken;
  • een ID controle doen van de beide opstellers;
  • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de aktes eeuwig bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw executeursbenoeming.

Een benoeming van een executeur is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Jullie moeten dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het voordeel van een losse benoeming is dat die ook in aanvulling op een bestaand testament of op de wet gemaakt kan worden. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen naar de notaris komen.