Testament alleenstaande met kinderen

Opbouw prijs Testament alleenstaande met kinderen

Honorarium notaris€ 165,20
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 189,25
BTW€ 39,75
Inclusief BTW€ 229,00

Wat doet de notaris?

Een testament voor een alleenstaande. Bij een alleenstaande gaan niet automatisch allerhande zaken en taken naar een partner. Hier kan jij exact aangeven wat jouw wensen zijn.

De notaris zal voor het tarief:

  • het testament opmaken;
  • een ID controle doen van de opsteller;
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • als je een legaat nalaat en de begunstigde is een instelling (goed doel), onderzoeken wat de exacte naam is in het handelsregister, hiervoor komt € 7,50 per instelling op de prijs;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van jouw testament.