Herroeping Testament

Opbouw prijs Herroeping Testament

Honorarium notaris€ 115,61
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 139,66
BTW€ 29,34
Inclusief BTW€ 169,00

Wat doet de notaris?

Het herroepen van (een deel van) een testament is eigenlijk op zich weer een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Ook zal de herroeping ingeschreven worden in het Centraal Testamentenregister, bij je oude testament.

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken;
  • een ID controle doen van de opsteller;
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw herroeping van je (deel van je) testament