Tarief Herroeping testament

Home » Producten en tarieven » Tarief Herroeping testament
8.4

Tarief Testament herroepen

Wat kost het om een testament te herroepen?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken;
  • een ID controle doen van de opsteller
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw herroeping van jouw testament

Het herroepen van een testament levert eigenlijk op zich weer een nieuw mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. 

Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Ook zal de herroeping ingeschreven worden in het Centraal Testamentenregister, bij je oude testament.