Tarief Levenstestament met partner

Home » Tarieven » Tarief Levenstestament met partner
8.6

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris gaat twee levenstestamenten opstellen. Omdat jullie zelf het concept hebben opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat jullie zelf hebben gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van dit concept. De notaris controleert of jullioe beiden kunnen overzien wat jullie gaan tekenen en of jullie dat in vrije wil hebben besloten. 

Binnen het tarief zal de notaris de ID gegevens controleren. Na afronding van de levenstestamenten zullen deze ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR. Ook de kosten van deze verplichte inschrijving zijn opgenomen in het tarief.

Ieder ontvangt een afschrift van de akte en de notaris bewaart deze in zijn archief.