Tarief Levenstestament met partner

Home » Producten » Tarief Levenstestament met partner
8.4

Tarief Levenstestament met partner

Wat kost een levenstestament met partner?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris gaat twee levenstestamenten opstellen. Omdat jullie zelf het concept hebben opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat jullie zelf hebben gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van dit concept. De notaris controleert of jullie beiden kunnen overzien wat jullie gaan tekenen en of jullie dat in vrije wil hebben besloten. 

Binnen het tarief:

  • zal de notaris de ID gegevens controleren;
  • de levenstestamenten zullen ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR;
  • de notaris bewaart de aktes in zijn brandvrije archief;
  • ieder van jullie ontvangt een afschrift van de akte.