Schenking op papier ouder kind

Opbouw prijs Schenking op papier ouder kind

Honorarium notaris€ 165,98
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 190,03
BTW€ 39,92
Inclusief BTW€ 229,95

Wat doet de notaris?

Schenken op papier moet bij de notaris. Dat is belangrijk omdat De Belastingdienst zeker moet weten dat de schenking goed is vast gelegd. De akte wordt ook ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Je moet in persoon langskomen bij de notaris om te tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

  • de schenkingsovereenkomst opmaken;
  • zorgen voor een verklaring van de ontvangers van de schenking dat zij de schenking willen aanvaarden;
  • een ID controle doen van de schenker(s) (in het tarief zit 1 schenker);
  • een ID controle en volmacht vragen van de ontvangers  (dit kost € 12,50 per kind);
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw schenkingscontract.