Tarief Statuten stichting wijzigen

Home » Producten en tarieven » Tarief Statuten stichting wijzigen
8.6

Tarief Statuten wijzigen stichting

Wat kost het om de statuten van een stichting te wijzigen?

Dit tarief is inclusief:

Kosten die de notaris per op te richten rechtspersoon naast de oprichting apart in rekening brengt

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken om de statuten van de stichting te wijzigen;
  • een ID controle doen van de bestuursleden die naar de notaris gaan. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • een  nieuwe UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register, indien nodig;
  • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de nieuwe statuten van jouw stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.