Verklaring van Erfrecht Centraal

Opbouw prijs Verklaring van Erfrecht Centraal

Honorarium notaris€ 239,71
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Eerste 3 erfgenamen bij de prijs inbegrepen*€ 0,00
Subtotaal exclusief BTW€ 247,93
BTW€ 52,07
Inclusief BTW€ 300,00

Wat doet de notaris?

Een Verklaring van Erfrecht heb je na het overlijden vaak verplicht nodig. Je hebt de Verklaring nodig om bij het geld op een bankrekening te komen, bij de levering van het huis uit de boedel of bij een levensverzekering. De Verklaring van Erfrecht die je krijgt kun je zelf doorsturen aan alle organisaties die daarom vragen.

De notaris moet uitgebreid onderzoek doen. Er moet uitgezocht worden of er een testament is. Ook moet handmatig door de gemeente gecontroleerd worden of er nog andere erfgenamen zijn dan uit het bevolkingsregister blijkt. 

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan met een volmacht. Je moet je ook legitimeren. Je kan je legitimeren bij iedere gemeente in Nederland, bij een notaris of bij ons. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

De notaris zal voor het tarief:

  • de Verklaring van Erfrecht opstellen;
  • controleren of er een testament is;
  • een eventueel testament doorlezen;
  • een ID controle doen van iedere betrokkene;
  • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de Verklaring van Erfrecht.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen €45,--

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen is er een toeslag. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen moet de notaris de gemeente vragen een handmatig onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit erfgenamenonderzoek worden aan u doorbelast. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Daardoor kunnen wij niet op voorhand aangeven wat het kost. Het varieert van 8 euro tot 66 euro in Amsterdam. De notaris verdient hier niets aan, maar belast het bedrag 1 op 1 door.