Tarief verklaring van erfrecht

Home » Producten en tarieven » Tarief verklaring van erfrecht
9.3

Tarief verklaring van erfrecht

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

  • de verklaring van erfrecht opstellen;
  • controleren of er een testament is;
  • een ID controle doen van iedere betrokkene;
  • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
  • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten twee erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam of executeur komt er € 29,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding. Deze kosten brengen wij ook in rekening als er bijvoorbeeld een externe contactpersoon is, die tellen wij mee als extra betrokkene.

Alleen bij ons zit een eventuele boedelvolmacht in het tarief. Dit omdat in de meeste gevallen een volmacht wel zo praktisch is om de erfenis af te handelen.

Testament of ander juridisch document

Als er een testament of ander vergelijkbaar juridisch document is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Meestal betreft het een testament, maar soms zijn er bijvoorbeeld huwelijks voorwaarden van de overledene die van belang kunnen zijn voor het afhandelen van de erfenis. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament. De extra kosten voor het beoordelen zijn € 39,--.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent hiervoor € 98,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--.

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen (ongeveer twee op de tien dossiers) moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je op dat moment zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kunt je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere notarissen, dan is dit een enorm verschil.