Verklaring van Erfrecht

Opbouw prijs Verklaring van Erfrecht

Honorarium notaris€ 239,71
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Eerste 3 erfgenamen bij de prijs inbegrepen*€ 0,00
Subtotaal exclusief BTW€ 247,93
BTW€ 52,07
Inclusief BTW€ 300,00

Wat doet de notaris?

Tarief Verklaring van Erfrecht

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen. Zijn er meer erfgenamen? Per erfgenaam komt er dan € 20,-- inclusief BTW bij de basisprijs.

De notaris zal voor het tarief:

  • de Verklaring van Erfrecht opstellen;
  • controleren of er een testament is;
  • een eventueel testament doorlezen;
  • een ID controle doen van iedere betrokkene;
  • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
  • jou een officieel afschrift opsturen van de Verklaring van Erfrecht.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen €45,--

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen is er een toeslag van € 100,--. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen moet de notaris de gemeente vragen een handmatig onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit erfgenamenonderzoek worden aan u doorbelast. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Daardoor kunnen wij niet op voorhand aangeven wat het kost. Het varieert van 8 euro tot 66 euro. De notaris verdient hier niets aan, maar belast het bedrag 1 op 1 door.