Executeur benoemen

Opbouw prijs Executeur benoemen

Honorarium notaris€ 115,61
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 139,66
BTW€ 29,34
Inclusief BTW€ 169,00

Wat doet de notaris?

Een benoeming van een executeur is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het voordeel van een losse benoeming is dat die ook in aanvulling op een bestaand testament of op de wet gemaakt kan worden.

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken;
  • een ID controle doen van de opsteller;
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw executeursbenoeming.