Tarief Executeur benoemen

Home » Tarieven » Tarief Executeur benoemen
8.6

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Een benoeming van een executeur is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen. Het voordeel van een losse benoeming is dat die ook in aanvulling op een bestaand testament of op de wet gemaakt kan worden.

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken;
  • een ID controle doen van de opsteller;
  • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw executeursbenoeming.