Verklaring van Executele

Opbouw prijs Verklaring van Executele

Honorarium notaris€ 187,23
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 205,78
BTW€ 43,22
Inclusief BTW€ 249,00

Wat doet de notaris?

Een Verklaring van Executele heb je nodig als je bent aangewezen als executeur.  De Verklaring van Eexecutele die je krijgt kun je zelf doorsturen aan alle organisaties die daarom vragen.

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de benoeming tot executeur aanvaarden. Die aanvaarding moet gelegaliseerd, je handtekening moet gecontroleerd. 

De notaris zal voor het tarief:

  • controleren of er een testament is;
  • het testament doorlezen;
  • een ID controle doen van de executeur;
  • de executeur een formulier voor aanvaarding van de benoeming opsturen;
  • de Verklaring van Executele opstellen;
  • jou een officieel afschrift sturen van de Verklaring van Executele.