5 stappenplan Samenlevingscontract

Home » Samenlevingsovereenkomst » 5 stappenplan Samenlevingscontract
8.4

Gratis stappenplan naar een Samenlevingsovereenkomst

Stappenplan voor je akte

We helpen jullie graag om een samenlevingscontract te maken. Daarom hebben we hier op een rij gezet welke beslissingen jullie moeten nemen. Hebben jullie die samen doorgenomen? Dan is het invullen van ons vragenformulier een fluitje van een cent. De DoeHetZelfNotaris maakt snel jullie samenlevingscontract gereed.
Je maakt het samenlevingscontract om vast te leggen hoe jullie met geld en spullen omgaan. Maar ook heel belangrijk; het regelt wat er gaat gebeuren als er iets niet goed gaat. Overlijden of uit elkaar gaan. Dat zijn geen positieve dingen. Maar je moet er helaas wel even over nadenken en dus ook samen over praten en besluiten.

 1. Hoe verdelen jullie de kosten van de huishouding?

  De meest gangbare manier is dat je de kosten verdeeld naar rato van jullie inkomen. Dat is daarom ook standaard opgenomen in het samenlevingscontract van de DoeHetZelfNotaris.
  Bijvoorbeeld: Jan verdient € 3.000 en Truus € 2.000, samen verdienen ze € 5.000. Dan worden de kosten van het huishouden betaald door Jan voor 3/5 en door Truus voor 2/5.
  Je kunt de kosten ook anders verdelen. Bijvoorbeeld 50/50 of in vaste bedragen. Daar is een groot risico aan verbonden. Als jullie niet daadwerkelijk elke maand de kosten afrekenen zoals afgesproken ontstaat een vordering van degene die teveel betaalt op degene die te weinig betaalt. Ga je dan uit elkaar dan kan het zomaar zijn dat de ene partner een vordering van meer dan 10.000 euro (of meer) op de ander heeft opgebouwd.

  In het samenlevingscontract van de DoeHetZelfNotaris gaan wij ervan uit dat jullie de kosten naar evenredigheid verdelen. In de standaard overeenkomst worden de volgende kosten in ieder geval tot de gezamenlijke kosten gerekend:
  – de huurtermijnen van de samen bewoonde woning;
  – de kosten van de dagelijkse boodschappen;
  – de gebruikelijke verzekeringen;
  – de kosten van gezamenlijke vakanties;
  – de medische verzorging.

  Wil je de kosten van de huishouding anders delen dan naar evenredigheid? Dan kan het gelet op de risico’s niet tegen ons goedkope tarief. Je moet dan een offerte aanvragen bij een notaris.

 2. Zijn er dingen of geld die jullie nu bezitten, die je straks niet wilt delen?

  Voor alle duidelijkheid, strikt persoonlijke spullen blijven altijd jouw eigendom.
  Spaarrekening. Het kan zijn dat ieder van jullie nu een eigen spaarrekening heeft opgebouwd. Misschien wil je dat geld niet delen, maar voor jezelf houden. Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat bij overlijden dat geld naar de erfgenamen van degene gaat die het apart heeft gehouden. Het is bij ons maar 1 keuze, dus of alle bank- en spaarrekeningen op eigen naam blijven apart, of ze worden gedeeld.
  Voertuigen. Veel mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld hun auto niet te delen. Dat geldt dan voor het bezit, maar automatisch ook voor alle kosten. Dus inclusief onderhoud en brandstof blijft de auto bij één partner. Denk bij voertuigen ook aan een scooter, motor of fiets.
  Andere zaken. Je moet dan een lijst maken met spullen die nu van één van jullie zijn en die je straks niet wilt delen. Zet de waarde erbij voor de zekerheid. Die lijst komt straks als een bijlage bij het contract. Je moet de lijst dus opsturen aan de notaris voordat jullie de bespreking hebben.

 3. Goederen die later worden gekocht die je apart wilt houden

  Het kan zijn dat jullie tijdens de relatie zaken kopen die je apart wilt houden. Dat kan altijd. Je moet die spullen dan op een lijst zetten en beiden ondertekenen. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere spullen, een verzameling of andere zaken.

 4. Verzekeren en pensioen

  Pensioen. Voor veel mensen is het pensioen de reden om over een samenlevingscontract te denken. Alleen met een notarieel samenlevingscontract kun je namelijk bij het pensioenfonds je partner aanmelden voor een partnerpensioen. Je kunt dat pas doen als het contract ondertekend is. Vergeet het niet. Lees eventueel meer op de overheidsite Wijzeringeldzaken.nl
  Levensverzekering. Je kunt op elkaars leven een verzekering afsluit, bijvoorbeeld gekoppeld aan de hypotheek. Je moet er dan altijd voor zorgen dat de premie van de levensverzekering wordt betaald van een eigen rekening. Die maakt dus geen onderdeel uit van jullie gemeenschappelijke uitgaven of huishouding. Dat is erg belangrijk. Alleen in dat geval is namelijk de uitkering bij overlijden onbelast. Als je de premie samen hebt betaald zal de uitkering in jullie gemeenschappelijke huishouden vallen. Je betaalt dan over de helft van de uitkering erfbelasting.

 5. Medehuurder

  Met de overeenkomst bepalen jullie dat je zal proberen om een huurcontract op twee namen te krijgen. Bij een nieuwe woning tekenen jullie beiden. Bij een bestaand huurcontract zal degene die de woning nu op naam heeft meewerken aan het omzetten van het huurcontract.

 

Lees meer