Rente over schenking op papier

Over de schenking op papier moet rente worden betaald. Die rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar betaald worden. Het is dus niet voldoende om de rente bij de hoofdsom bij te schrijven. Als er geen rente is betaald en de schenker komt te overlijden zal alsnog over de schenking erfbelasting moeten worden betaald. De schenking op papier heeft dan niet het beoogde effect gehad.

Reparatie mogelijk

Het is wel mogelijk om achteraf de rente nog te betalen. Dat moet dan wel meer dan 180 dagen voor het overlijden gebeuren. Er moet dan rente betaald worden en rente op rente over alle jaren dat geen rente was betaald.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag