Akte van verdeling na overlijden

Home » Akte van verdeling na overlijden
8.4
de goedkoopste notaris
Heb ik altijd een akte van verdeling nodig na overlijden?

Nee, je hebt niet altijd een akte van verdeling nodig na een overlijden. Dat is alleen het geval als er onroerend goed in de nalatenschap zit en de erfgenamen een andere verdeling willen.

Akte van verdeling

In een akte van verdeling staat hoe de erfenis wordt verdeeld over de erfgenamen en tegen welke waarde. Een akte van verdeling is nodig als de erfgenamen bijvoorbeeld een andere verdeling willen dan de wettelijke verdeling. In de akte van verdeling staat:

akte van verdeling
  • de erfgenamen en (indien aanwezig) de inhoud van het testament;
  • een boedelbeschrijving;
  • de vaststelling van de omvang van de erfdelen;
  • de verdeling en de levering van de nalatenschap.

De akte van verdeling moet worden opgesteld door een notaris. Als de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling, kunnen zij naar de rechter om een verdeling af te dwingen. De erfenis moet verdeeld worden. Het niet verdelen is geen optie. Anders kunnen de erfgenamen de nalatenschap niet afwikkelen.

Wanneer heb ik het nodig?

Een akte van verdeling na overlijden is nodig als er onroerend goed in de erfenis zit. De erfgenamen willen bijvoorbeeld dat de woning naar het oudste kind gaat. De erfgenaam die de woning uit de erfenis krijgt, moet de andere erfgenamen uitkopen. Het betreft onroerend goed dat van de ene partij (de erfgenamen die het niet krijgen) wordt overgedragen aan de andere. Overdracht onroerend goed kan uitsluitend door een notaris plaatsvinden.

Voorbeeld

De langstlevende partner is overleden en de erfgenamen zijn 4 kinderen. In de erfenis zit een woning. De kinderen erven gezamenlijk de woning. Zij kunnen gezamenlijk besluiten om de woning te verkopen of dat de woning naar één van de kinderen gaat. Als een van de kinderen de woning wil overnemen is een akte van verdeling nodig. Hierin komt te staan wie de woning overneemt en tegen welke waarde. Dit kind zal de andere erfgenamen dan moeten uitkopen, zodat iedereen uiteindelijk evenveel krijgt uit de erfenis.

Om te bepalen wat het uitkoopbedrag is moet er ook rekening worden gehouden met een eventuele hypotheek en de waarde van de woning. Hiervoor is het handig om de woning te laten taxeren. Indien het uitkoopbedrag hoog is zou de erfgenaam een hypotheek kunnen nemen om de andere erfgenamen te kunnen uitbetalen.

Omdat de woning uit een nalatenschap komt, is het niet nodig om overdrachtsbelasting te betalen.

Geen akte van verdeling nodig

Je hebt geen akte van verdeling nodig als de erfgenamen het huis willen verkopen. In dat geval verkopen jullie de woning en verdelen de opbrengst zoals jullie dat hebben afgesproken. Jullie hoeven dan niet eerst een akte te maken. Dat scheelt fors in de kosten.

Indien de erfgenamen wel gezamenlijk eigenaar van de woning willen zijn heb je ook geen akte van verdeling nodig. Als dan toch één van de erfgenamen in de woning blijft wonen moet je wel andere zaken regelen. Hoe ga je om met het onderhoud en schade van de woning? Komt dat voor rekening van de bewoner of van de eigenaren? Moet de bewoner een soort huur betalen? Wat doe je met de waardestijging van de woning, of de waardedaling. Hoe bepaal je mogelijk later wanneer de woning verkocht gaat worden. Heeft de bewoner dan het eerste kooprecht en tegen welke prijs.