Tarief Oprichten Maatschap

Home » Producten en tarieven » Tarief Oprichten Maatschap
8.6

Tarief Maatschap oprichten

Wat kost het om een Maatschap op te richten?

Dit tarief is inclusief:

Wat krijg je voor het tarief

Een Maatschap richt je op met een contract. Je krijgt voor het tarief een compleet maatschap contract. Na ondertekening is de maatschap juridisch perfect opgericht.

Je kan een maatschap oprichten zonder tussenkomst van een notaris of andere jurist. Een maatschap contract is een zogenaamde onderhandse akte.