Testamenten samenwonenden met kinderen (2 testamenten)  €349.-

Het tarief is inclusief:

  • De beloning van de notaris (honorarium) €240.33
  • 2x inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR) € 13.31
  • 2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister € 25.-
  • 2x KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat € 19.89
  • BTW

Het testament voor samenwonenden bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

  • de testamenten opmaken;
  • een ID controle doen voor de beide opstellers;
  • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
  • de aktes eeuwig bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.