Tarief Verklaring van Erfrecht Familie

Home » Producten en tarieven » Tarief Verklaring van Erfrecht Familie
9.3

Tarief Verklaring van Erfrecht Familie

Wat kost een Verklaring van Erfrecht voor een familie?

Dit tarief is inclusief:

Bijkomende kosten:

Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

  • de verklaring van erfrecht opstellen;
  • controleren of er een testament is;
  • een ID controle doen van iedere betrokkene;
  • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
  • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam komt er € 24,-- bij. Hierbij tellen eerder overleden erfgenamen ook als erfgenaam. Ook daarvan moeten de gegevens gecontroleerd. Deze kosten zijn voor de controles en de aanvaarding.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen (en weer bij 12 etc.) is er een toeslag. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In de meeste gevallen moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij  ou in rekening. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om jou zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven jou dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op het eindfactuur. 

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.