Woorden in categorie: Commanditaire Vennootschap

Home » Woorden in categorie
8.4

Beherende vennoot

De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding over de Commanditaire Vennootschap (CV). De vennoot mag daden van beheer verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten. De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn aangegaan door de CV. Schuldeisers kunnen ook aanspraak maken op zijn privé vermogen. Naast deze vennoot heb je in de CV ook […]
Lees meer

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Ook wel vennoten genoemd. De CV kent 2 soorten vennoten. De stille vennoot en de beherende vennoot. De stille vennoot brengt geld is. De beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding. De CV komt tot stand door het aangaan van een overeenkomst tussen de […]
Lees meer

Stille vennoot

De stille vennoot is alleen financieel betrokken bij de Commanditaire Vennootschap (CV). De stille vennoot stelt geld beschikbaar voor de CV. De vennoot bemoeit zich niet actief met het bedrijf. Hij of zij mag geen daden van beheer verrichten, dat doet de beherende vennoot. De stille vennoot is alleen aansprakelijk tot het bedrag wat hij […]
Lees meer

Vennoot

Een vennoot is de eigenaar van een onderneming. Bij een BV zijn de vennoten de aandeelhouders. Je noemt vennoten ook wel compagnons. Een vennootschap onder firma (VOF) wordt opgericht door vennoten. De vennoten zijn degene die de onderneming oprichten en deze besturen. In de meeste gevallen zijn de vennoten natuurlijke personen. Maar een vennoot kan […]
Lees meer