Woorden in categorie: Maatschap

Home » Woorden in categorie
8.4

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming bestaat uit één persoon. Die ene persoon, een natuurlijk persoon, is volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dat houdt in dat de oprichter ook persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden. Je noemt het ook wel een zelfstandige ondernemer. Voor het oprichten van de […]
Lees meer

Maatschap

Een maatschap is een vorm van samenwerking, waarbij twee of meer (rechts)personen (maten) een samenwerking aangaan. De maten brengen allemaal iets in, met als doel daar samen voordeel uit te halen. De maten kunnen arbeid, geld of goederen inbrengen. De maatschap is geen rechtspersoon en heeft daarom geen rechtspersoonlijkheid. De maten zijn dus ook met […]
Lees meer

Maten (in juridische zin)

Degenen die een maatschap oprichten worden maten genoemd. Iedereen die deel neemt aan een maatschap is een maat. De maten zijn allemaal voor een evenredig deel aansprakelijk in een maatschap. De maten werken samen in de maatschap. Zij kunnen samen een maatschapscontract opstellen. In dit contract bepalen zij hoe ze gaan samenwerken binnen de maatschap.
Lees meer

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een deel van de winst die de ondernemer apart heeft gezet. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Dit uitstel zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert op de […]
Lees meer