Erfenis van halfbroer of halfzus

Erfenis van halfbroer of halfzus

Home » Erfenis van halfbroer of halfzus
8.6
Erf ik van mijn halfzus of halfbroer? Zo ja, hoeveel?

Ja, je kan van jouw halfzus of halfbroer erven. Voorwaarde is dat zij geen erfgenamen in de eerste graad hebben en geen testament hebben opgesteld. Je erft dan de helft van wat je zou erven als het je zus of broer was geweest.

Erven van halfbroer of halfzus

Je erft van je broer of zus als die zelf geen erfgenamen in de eerste graad had, dus geen kinderen of een echtgenoot (of geregistreerd partner). Je broer of zus moet ook geen testament hebben gemaakt, waarin hij andere erfgenamen aanwees. In dat geval ben je erfgenaam, samen met eventueel nog levende ouders. Voor de erfenis van je halfbroer of de erfenis van je halfzus geldt dat je de helft erft van wat je zou erven als het je hele broer of zus was geweest.

Op internet vind je ook wel een andere uitleg, maar de wet is heel duidelijk.

Voorbeeld erfenis halfbroer of -zus

halfbroer of halfzus

Je halfbroer komt te overlijden. Hij heeft zelf geen kinderen of partner en geen testament. Je ouders zijn al overleden. Je halfbroer heeft ook nog een echte/hele broer. De erfenis wordt verdeeld in twee delen (want er zijn twee erfgenamen). Jij erft de helft van dat deel (de helft van de helft is een kwart) en de hele broer driekwart (de helft plus die kwart die jij niet erft).

Wil jij dit als mogelijke erflater niet? Dus wil je dat jouw halfbroer of halfzus niet van je erft? Dan moet je een testament opstellen. Broers en zussen hebben geen wettelijk recht op hun erfdeel. Je kan ze dus onterven in een testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis