Erfenis van halfbroer of halfzus

Erfenis van halfbroer of halfzus

Home » Erfenis van halfbroer of halfzus
8.4
Erf ik van mijn halfzus of halfbroer? Zo ja, hoeveel?

Ja, je kan van jouw halfzus of halfbroer erven. Voorwaarde is dat zij geen erfgenamen in de eerste graad hebben en geen testament hebben opgesteld. Je erft wel minder dan als je een volle zus of broer was geweest.

Erven van halfbroer of halfzus

Je erft van je broer of zus als die zelf geen erfgenamen in de eerste graad had, dus geen kinderen of een echtgenoot (of geregistreerd partner). Jouw broer of zus moet ook geen testament hebben gemaakt, waarin hij andere erfgenamen aanwees. In dat geval ben je erfgenaam, samen met eventueel nog levende ouders. Voor de erfenis van je halfbroer of de erfenis van je halfzus geldt dat je minder erft dan als het je hele broer of zus was geweest.

Het erfdeel van een halfbroer of -zus is ook in de wet geregeld.

Voorbeeld erfenis halfbroer of -zus

halfbroer of halfzus

Je halfbroer komt te overlijden. Hij heeft zelf geen kinderen of partner en geen testament. Je ouders zijn al overleden. Je halfbroer heeft ook nog een hele broer. De erfenis wordt verdeeld in twee delen (want er zijn twee erfgenamen). De hele broer telt voor 2. Jij, een halfbroer, telt voor 1. Jij erft dus 1/3 deel van de erfenis. De hele broer erft 2/3 deel.

Wil jij dit als mogelijke erflater niet? Dus wil je dat jouw halfbroer of halfzus niet van jouw erft, of juist meer erft? Dan moet je een testament opstellen. Broers en zussen hebben geen wettelijk recht op hun erfdeel. Je kunt ze dus onterven in een testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis