Kun je erven van iemand die je hebt vermoord?

Nee dat kan niet. Als bewezen is dat jij de overledene (erflater) hebt vermoord dan ben je onwaardig om te erven. Datzelfde geldt trouwens ook als in een aantal andere gevallen. Bijvoorbeeld als je hebt geprobeerd om de erflater te vermoorden. Ook als je die persoon hebt gedwongen een testament te maken, in te trekken of te wijzigen.

onwaardige erfgenaam

Brutus vermoordt Caesar

Juristen wijzen graag ook op de uitzonderingen. Een belangrijk punt is dat je onherroepelijk moet zijn veroordeeld. Dus als je opgepakt bent als verdachte, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs dan ben je niet veroordeeld. Bovendien kan een buitenlandse veroordeling voor een strafbaar feit niet worden ingebracht in een Nederlandse rechtszaak. In die gevallen kan je dus wel erven.

De zogenaamde onwaardigheid kan worden opgeheven door de erflater. Die moet je dan ondubbelzinnig hebben vergeven. In het geval van moord is dat praktisch niet voorstelbaar. In de andere gevallen moet je dan wel bewijzen. Dus de vergeving zal schriftelijk aantoonbaar moeten zijn.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis