10 Spelregels voor GoedeDoelenService

Home » Voor Goede Doelen » 10 Spelregels voor GoedeDoelenService
8.6

De Spelregels voor de GoedeDoelenService van DoeHetZelfNotaris

Dit zijn de formele regels waaraan je moet voldoen in het kader van de samenwerking. We maken onderscheid tussen een gratis Basic variant en een Pro variant met een jaarvergoeding.

Definities:

 • De Organisatie: het goede doel, de vereniging, de stichting of het fonds dat mee wil doen aan de GoedeDoelenService.
 • DoeHetZelfNotaris: de website en handelsnaam van BV Notarian.
 • De Service: De GoedeDoelenService.

De Spelregels

 1. De Organisatie neemt deel aan de GoedeDoelenService totdat zij schriftelijk (per mail) opzegt.
 2. De looptijd van de deelname is altijd per kalenderjaar, opzegging moet voor 1 november plaatsvinden.
 3. De Organisatie kan tussentijds verzoeken om van de service verwijderd te worden, er bestaat dan geen recht op terugbetaling van het een eventueel jaarlijks deelnamebedrag.
 4. Het jaarlijks deelnamebedrag voor de Pro Service is vooruit in januari verschuldigd.
 5. De Organisatie geeft BV Notarian toestemming voor het gebruik van haar logo, handelsnaam en eventuele merknaam.
 6. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat het legaat en een testament een zaak zijn van de erflater en dat deze dus bepaalt wat de inhoud van het testament of legaat is, welke openbaarheid deze hieraan wil geven en welke voorwaarden er eventueel aan verbonden zijn. Privacy en vrijheid van de opsteller staan bovenaan.
 7. De overeenkomst tussen De Organisatie en DoeHetZelfNotaris kan door de laatste worden overgedragen aan een andere partij. In welk geval het De Organisatie vrij staat de overeenkomst te ontbinden binnen een maand.
 8. DoeHetZelfNotaris kan De Organisatie uitsluiten van actieve deelname aan de service:
  1. bij wanbetaling van de jaarlijkse vergoeding,
  2. als De Organisatie op een negatieve manier in de publiciteit komt die De Service kan schaden,
  3. indien De Organisatie zich publiekelijk negatief uitlaat over De Service
  4. in het geval De Organisatie de ANBI-status verliest.
 9. De Organisatie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de gegevens die over haar gepubliceerd worden op de De Service.
 10. Partijen doen beiden hun uiterste best De Service tot een succes te maken. Zij beschouwen elkaar daarin als partners.