Woorden in categorie: Inboedel

Home ┬╗ Woorden in categorie
8.6

Beslag

Beslag is een juridische term uit het privaatrecht. Schuldeisers kunnen beslag leggen op vermogensbestanddelen van hun schuldenaren. Dat wil zeggen dat ze goederen vastleggen. De schuldenaar kan daar niet meer zelf over beschikken. Uiteindelijk kan de schuldeiser deze goederen verkopen om op die manier zijn schuld voldaan te krijgen. Er zijn verschillende vormen van beslag. […]
Lees meer

Inboedel

De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad. Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant hoe jullie de boedel verdelen, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de verdeling […]
Lees meer

Schuldsanering

De wettelijke schuldsanering (voluit: Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het doorlopen van een streng traject een schone lei kan krijgen. Dat betekent dat de schuldenaar zijn resterende schulden niet meer hoeft te betalen. Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet de schuldenaar eerst een voortraject […]
Lees meer

Vaststellingsovereenkomst Inboedel

De vaststellingsovereenkomst inboedel is een overeenkomst waarin bewoners van een huis vastleggen welke inboedel van wie is. De inboedel (huisraad) is de verzameling van goederen die niet vastzitten aan de grond. Waarom vaststellingsovereenkomst Deurwaarders kunnen beslag leggen op jouw spullen voor schulden van iemand anders in huis. Het daarom is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te […]
Lees meer